Chat messages ng guro at mag-aaral nagpaantig sa damdamin ng mga netizens
Imahe mula sa Facebook page ng Teachers Be Like/Public Domain Image
  • Naantig ang damdamin ng mga netizens sa chat messages ng isang guro at mag-aaral
  • Nawalan kasi ng mahal sa buhay ang mag-aaral at ipinaalam niya ito sa kaniyang guro
  • Hindi na siya pinagpasa pa ng module ng kaniyang guro, at sinabihan pa siyang magluksa, magdasal at magpahinga

Isa sa mga naapektuhan ng pandemya ang pisikal na pagdalo sa mga klase, na napalitan ng online class at modular approach sa pagtuturo at pagkatuto. Maraming salamat na lamang at bago pa mangyari ang pandemya, nauna nang dumating ang makabagong teknolohiya, lalo na ang pagkakaroon ng internet at social media. Naipagpapatuloy kasi ang komunikasyon at kaagad na nalalaman ang kalagayan ng bawat isa, na mahalagang-mahalaga ngayon.

Kaya naman, nagpaantig sa damdamin ng mga netizens ang image capture ng palitan ng chat messages ng isang guro at mag-aaral, sa Facebook page na ‘Teachers Be Like.’ Ang tanging pagkakakilanlan sa guro ay nagngangalang ‘Sir Sam’ at ang mag-aaral naman ay si Jane.

Imahe mula sa Facebook page ng Teachers Be Like

Sa kalakip na larawan, makikitang nagpadala ng larawan ng wake o burol ang mag-aaral na si Jane sa kaniyang gurong si Sir Sam. Nangangahulugang nasa pagluluksa ang naturang mag-aaral, subalit hindi naman binanggit kung sino ang sumakabilang-buhay at kung ano ang dahilan nito.

Kumurot sa puso ng mga netizens ang tugon ni Sir Sam. Naging maunawain ito sa pinagdaraanan ng kaniyang mag-aaral. Hindi na niya ito pinagpasa ng learning module, at hindi na rin pinaghanda para sa pinal na pagsusulit. Sa halip, sinabihan niya ang mag-aaral na magluksa, magdasal,  magpahinga at huwag masyadong pagurin ang sarili.

“Ok Jane. Sorry for your loss. No need to submit module. For your final exam: mourn, pray, and rest your mind and heart,” sabi ng guro.

Labis-labis naman ang pasasalamat ng naturang mag-aaral dahil sa pagiging maunawain at mapagmalasakit ng kaniyang guro.

Umani naman ito ng iba’t ibang reaksyon at komento mula sa mga netizens.

“Condolences sa bata at kudos sa guro for showing love and compassion to your students! Sa panahon natin ngayon na pare-pareho namang nahihirapan ang mga guro, magulang, at mag-aaral, kailangang lawakan na lamang natin ang pag-unawa sa isa’t isa. Pasasaan ba at matatapos din ito!” papuri ng isa.

Public Domain Image

Turan naman ng isa, “Kudos sa iyo, Sir Sam! Pagpalain ka nawa ng Diyos!

Pakikiramay kay Jane at pagbati kay Sir Sam!