Kulturang Pilipino: Ano nga ba ang ibig sabihin ng “ilista sa Tubig?”
Public Domain Image
  • Maraming may karanasan sa idyomatikong pahayag na “Ilista sa tubig”
  • Nangangahulugan itong kalimutan na lamang o ibaon sa limot
  • Madalas itong naikakapit sa pag-utang

“Ilista sa tubig”, pamilyar ka ba?

Hindi malilimutan ng isang Nanay na itago natin sa pangalang “Aling Mathel” kung paano sinira ng mga pahayag na iyan ang pagkakaibigan nila ng kaniyang kumareng itago natin sa pangalang Aling Adelfa. Nasa ibang bansa kasi bilang OFW ang mister ni Aling Mathel, kaya naman naging takbuhan siya ni Aling Adelfa kapag nangangailangan.

Sa unang beses na nangutang ang kumare upang may maipambayad sa matrikula ang anak, sinabi ni Aling Mathel na “Ilista muna sa tubig” ito, dahil sa pag-aaral naman ng inaanak mapupunta ito. Hindi na niya pinabayaran. Subalit sa pagdaan ng panahon, tila namihasa naman si Aling Adelfa sa pangungutang sa kaniyang maperang kumare.

Public Domain Image

Lagi na lamang nagagamit ang mga pahayag na “Ilista sa tubig,” hanggang sa mamroblema na si Aling Mathel kung paano sisingilin ang kaniyang kaibigan. Nangyari na ang kinatatakutan ng mabait na kumare: nakalimutan na nga ni Aling Adelfa ang kaibahan ng tulong sa utang. Hanggang sa naningil na nga si Aling Mathel, bagay na ikinainis naman ni Aling Adelfa, at ibinalik pa sa nagpautang ang mga litanyang “Hindi makapaghintay.”

Ang sitwasyong kinasangkutan ng magkumare ay hindi nalalayo sa iba pang mga magkakapamilya, magkakaibigan, magkakatrabaho, o kahit simpleng magkakilala lamang. Ang “Ilista sa tubig” ay isang idyoma o idyomatikong pahayag na nangangahulugang “kalimutan na lamang” o “ibaon sa limot.”

Minsan din, nagkakagalit kahit ang mga magkakamag-anak, dahil minsan ay hindi nabibigyang-linaw kung ano ba ang tulong sa utang o hiram lamang. Malinaw naman, hindi ba?

Kapag sinabing tulong, ito ay kusang-loob na pagbibigay na hindi humihingi o naghihintay ng kapalit. Kapag utang naman, pahiram lamang, at kinakailangang ibalik sa tunay na may-ari. Ang nakalulungkot dito, may mga taong kapag sinisingil na, sila pa ang nagagalit. Sila pa ang umiiwas at nagtataray.

Public Domain Image

Ang tanong: may nakukulong o napipiit ba dahil sa pagkakautang?

Nasa batas ng Pilipinas na walang makukulong sa hindi pagbabayad ng utang ngunit kung ang utang ay gawa ng talbog na tseke o may panloloko, maaaring ipakulong ang umutang.

Sa kabilang banda, ayon sa ating batas, ang simpleng utang na hindi lalagpas sa 100,000 piso ay maaaring singilin sa Court of Small Claims kung saan hindi na kailangan ng abogado sa ilalim ng Supreme Court Administrative Matter No. 08-8-7-SC na mas kilala bilang “Rule of procedure for small claims cases.”

Ang Small Claims Court ay itinatag ng Korte Suprema upang maging mabilis at matipid ang paniningil ng utang na hindi lalagpas sa halagang ito.

Kaya sa susunod, maging malinaw sa dalawang partido kung ang ilalabas at iaabot na pera ay kailangan bang ibalik o “Ilista na lamang sa tubig?”