Paano simulan ang isang mabungang usapan?
Public Domain Image
  • Nagbigay ng anim na paraan o tips ang “Success”
  • Tungkol ito sa pagsasagawa ng isang mabungang usapan
  • Sa kabuuan, mas mainam na makabuo ng magandang impresyon sa kausap upang magtagumpay

Ayon nga sa isang kasabihan, walang hindi nagagawa at naisasaayos ang isang mabuting usapan. Mahalaga kasi ang pakikipag-usap lalo na sa isang lipunan. Maraming mga tao sa iba’t ibang larangan ang naging matagumpay dahil nakuha nila ang maayos at mabungang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Paano nga ba sisimulan ang isang mabunga at mabuting usapan o kumbersasyon?

Nagbigay ang “Success” ng anim na paraan o tips kung paano magkakaroon ng isang mabuti at mabungang usapan o kumbersasyon, na maaaring gawin sa trabaho, negosyo, o paghahanap ng magiging kaibigan o katuwang sa buhay.

Public Domain Image

Una, “Lead with a compliment.” Ang pagbibigay ng papuri sa simula ng usapan ay mainam dahil nagiging positibo kaagad ang magiging daloy ng usapan. Nagbibigay kasi ito ng masayang pakiramdam sa kausap, ngunit hindi naman ibig sabihin nito na “bobolahin” mo siya. Humanap ng kapuri-puring bagay sa kausap.

“Just remember, the more specific your compliment is, the better—for example, commenting that a person is well-dressed is nowhere near as satisfying or flattering as saying something like Your shoes are cute. It’s concise, sincere and specific—and now you’ve opened the conversational door because your partner has something to talk about,” ayon sa artikulo.

Pangalawa, “Embrace small talk.” Tandaan na lahat ng malalalim na usapan ay nagsisimula sa maliliit na usapan. Umisip ng mga bagay na maaaring pag-usapan nang magaan lamang.

“Small talk topics are easy to pull—you can talk about the event you’re attending, comment on a food or drink item, point something out about the venue, or if you’re desperate, you can talk about the weather. These are all shared experiences that anyone can relate to, so they can work for any individual.”

Public Domain Image

Pangatlo, “Ask lots of questions.” Sinasabing ang pagtatanong ay “conversational lubricants” at kaugnay ng pangalawang tips. Maaaring tanungin sa kausap ang kaniyang mga interes, paboritong pagkain, kulay, lugar na napuntahan, at iba pa. Subalit maging mapili rin dahil may mga bagay na hindi kaagad tinatanong lalo na sa mga bagong kakilala, kagaya ng suweldo o kita, mga naging “ex” o naging karelasyon, at iba pang mga sensitibong paksa.

“Pay attention as much as you can to the conversation and use them to move it forward. You should be scouting the entire conversation for  ‘tell me more’ opportunities. Keep potential questions in the back of your mind. Try to be as specific and inquisitive as possible.”

Pang-apat, “Be nice.” Hindi na kailangang ipaliwanag pa ito. Sino bang hindi matutuwa sa taong mabait at maayos kausap? Ugaliin ang pagngiti at mga body language na nagpapahiwatig na interesado ka sa lahat ng sasabihin ng iyong kausap. Iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagsasalita ang kausap o kaya naman ay pagtingin sa kung saan-saan.

“Try not to cross your arms, appear distracted or let your eyes wander. Maintain eye contact when you can and go out of your way to show that you’re genuinely interested in what they have to say.”

Public Domain Image

Panlima, “Let the other person do the talking.” Hayaan din naman ang kausap na makapagbahagi ng kaniyang saloobin, opinyon, ideya, reaksyon, karanasan, at anekdota. Huwag dominahin ang usapan!

“Utilizing frequent questions is a good strategy to this end. If you find that the conversation is dwindling, or if the person simply doesn’t respond well to questions, feel free to jump in yourself. Tell an amusing story or a personal anecdote—it may be exactly what the conversation needs to keep going.”

Pang-anim at panghuli, “Keep it light.” Iwasan ang pagbibigay ng “complains” o mga hinaing sa trabaho o buhay sa pangkalahatan. Maaari ding magbitiw ng mga biro o jokes subalit tiyaking matatawa ang kausap, o hindi nagpapahiwatig ng kabastusan.

“Try to keep the conversation as light and approachable as possible. If you immediately start complaining about your job or talking about what’s wrong with your life, people will want to avoid you. If you tell a joke or an amusing story, they’ll be far more likely to stay.”

Public Domain Image

Handa ka na bang isagawa ang mga tips na ito?

Source :

Success