Babae, nakipaghiwalay sa asawa dahil masyado siyang mahal nito
Image via Pixabay
  • Nagdesisyong makipaghiwalay ang isang babae sa kanyang asawa dahil sa labis na pagmamahal nito sa kanya
  • Ayon sa hindi pinangalanang babae na nag-file ng divorce, hindi man lang nakikipagtalo sa kanya ang kabiyak
  • Layunin daw kasi ng lalaki na maging perpekto at mabuting asawa

Nagdesisyong makipaghiwalay ang isang babae sa kanyang asawa dahil sa labis na pagmamahal nito sa kanya na nakasasakal na.

Image via Pixabay

Ayon sa hindi pinangalanang babae na nag-file ng diborsiyo sa isang korte sa Fujairah, hindi nakikipagtalo sa kanya ang kabiyak sa loob ng isang taon nilang pagsasama kahit man lang isang beses at tinutulungan pa siya nito sa gawaing bahay.

“I long for one day of dispute, but this seems impossible with my romantic husband who always forgave me and showered me with gifts. I need a real discussion, even an argument, not this hassle-free life,” wika niya.

[Hinihintay ko ‘yong araw na magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, pero parang imposible ito sa asawa kong sobrang romantiko na lagi akong pinatatawad at binibigyan ng mga regalo. Kailangan ko ng totoong diskusyon, ng argumento, hindi ganitong buhay na walang pagsubok.]

Sa ginawang pagdinig sa korte, sinabi ng lalaki na wala siyang nakikitang mali sa nagawa niya dahil ang nag-iisang hangarin niya ay maging perpekto at mabuting asawa. Aminado siyang hindi madali ang kanyang ginagawa. Noong minsan pa nga ay nagdiyeta at nag-ehersisyo siya nang sobra — at umabot sa puntong nagkaroon siya ng leg fractur— matapos magreklamo ang maybahay niya sa kanyang timbang. Sa kabila nito, hiniling pa rin niya sa korte na pagbigyan siya.

Giit ng lalaki, hindi patas na husgahan ng korte ang pagsasama nila sa unang taon pa lamang nito. Lahat naman daw ay natututo sa pagkakamali nila. Pinaboran naman siya ng korte at hindi pinayagan ang hiwalayang nais ng maybahay niya.

Image via Pixabay