Limang kaugaliang Pilipino na hindi dapat maglaho
Public Domain Image
  • Maraming magagandang katangian at kaugalian ang mga Pilipino na hindi dapat maglaho
  • Nariyan ang pagmamano, pagsambit ng po at opo, pagkakaroon ng nararapat na katawagan sa kapwa, bayanihan system, at paniniwala sa Dakilang Manlilikha
  • Nararapat itong panatilihin upang pamarisan ng kabataaan

Sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman, at isa sa mga natatangi rito ang yamang–tao. Hindi pa rin natin maipagkakailang marami sa mga katangian nating mga Pilipino ay natatangi at maipagmamalaki sa lahat ng panig sa daigdig.

Sa aking palagay, may limang kaugaliang Pilipino na tatak ng ating lahi, na hindi dapat maglaho at mabago sapagkat nagdudulot ito ng positibong reaksyon sa kapwa.

1. Pagmamano ng mga bata sa nakatatanda

Ang pagmamano ay pagpapakita ng paggalang ng mga bata sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagkuha ng isang kamay nito at pagdikit o paglapat sa noo, tuwing makasasalubong o magsasama–sama sila sa isang pagtitipon. Bagama’t sinasabing nagmula ang kaugaliang ito sa bansang China, Singapore at Malaysia, nararapat pa rin itong panatilihin dahil nagbabadya ito ng pagkilala at pagpupugay sa mga nakatatanda.

Public Domain Image

2. Pagsambit ng “po/opo” o kaya’y “ho at oho”

Ang pagsambit ng “po at opo” gayundin ng “ho at oho” ay nagtatanda pa rin paggalang sa ating mga kausap. Kadalasan, ginagamit ng mga bata ang “po at opo” kapag ang kausap ay nakatatanda sa kanila habang ang “ho at oho” naman ay kapag kasing–edad mo ang iyong kausap subalit siya ay estranghero, o kaya nama’y may mataas na katungkulan o sinasabi sa lipunan.

Public Domain Image

3. Pagkakaroon ng mga katawagan batay sa gampanin sa pamilya o lipunan

Tanda pa rin ng paggalang ang pagtawag ng “Ate” at “Kuya” sa panganay na kapatid, “Nanay” at “Tatay” o iba pa sa mga magulang, “Lolo at Lola”, “Tito at Tita”, at marami pang iba. Minsan, kahit ang mga taong hindi natin kilala o kapatid ay tinatawag nating “Kuya” o “Ate”, o kaya naman ay “Aling” o “Mang”.

Public Domain Image

4. Bayanihan System

Ang bayanihan o tinatawag ding “batarisan” ay pagtutulong–tulong o pagkakaisa ng mga taga baryo o bayan sa paglilipat ng isang bahay mula sa orihinal na kinatitirikan nito patungo sa ibang lugar para sa pandarayuhan. Literal na binubuhat lamang ng mga lalaki sa nayon o bayan ang bahay patungo sa paglilipatan nito. Hindi sila humihingi ng bayad kundi meryenda o minindal lamang.

Public Domain Image

5. Pagsamba sa kinikilalang Diyos

Naniniwala ang mga Pilipino sa Poong Maykapal o Dakilang Manlilikha. Bawat rehiyon ay may tawag sa kanilang pinaniniwalang pinakamataas na diyos, tulad ni “Bathala” ng mga Tagalog, “Kabunian” ng mga Ilokano, “Mangetchay” ng mga Kapampangan, “Gugurang sa mga Bikolano, “Makakaako” sa mga Mangyan, at marami pang iba.

Public Domain Image

Salat man tayo sa maraming bagay na matatagpuan sa ibang bansa na maituturng na “First World”, mayaman naman tayo sa magagandang kaugaliang nararapat na maipamana sa kabataan at sa mga susunod pang salin–lahi.