Kamote, saging at kalabasa, susi sa malusog na buhay ng isang centenarian mula sa Mountain Province
Imahe mula sa Municipality of Bontoc Facebook page/Municipal Social Welfare and Development Office
  • Kinikilala sa Pilipinas ang mga Pilipinong nagdiriwang ng kanilang ika-100 kaarawan
  • Centenarians ang tawag sa mga taong umabot sa edad na 100
  • Malaki ang papel ng wastong pagkain upang umabot sa ganitong edad

Ayon sa record ng World Health Organization noong 2016, ang average life expectancy ng tao mula sa pagkasilang nito ay 72 taon. Kaya kapag umabot ang isang tao sa edad na 100, ito ay kamangha-mangha na at marapat lamang na bigyan ng pagpupugay.

Imahe mula sa Pixabay

Centenarian ang tawag sa taong umabot sa 100 taon ang buhay sa mundo. Sa Pilipinas, ang isang centenarian ay nakakakuha ng mga benepisyo sa ilalim ng Centenarians Act of 2016.

Kung nais umabot sa edad na 100 pataas, simple lamang ang maipapayo ni Lolo Herbert Malecdan Todyong mula sa Bontoc, Mountain Province.

Ayon sa isang post ng Municipality of Bontoc Facebook page, si Lolo Herbert ay isinilang noong Marso 10, 1918 sa kanilang lalawigan. Ang sikreto umano ng pagiging malusog nito ay dulot ng pagkain niya ng kamote, saging, kalabasa, at iba pang pananim sa kanilang bakuran.

Pagtatanim ng mga gulay at prutas ang isa sa mga kabuhayan sa Mountain Province kaya hindi na kataka-taka na maraming katutubo rito ang nabubuhay nang higit pa sa average life expentancy ng tao.

Samantala, ipinagmamalaki rin ni Lolo Herbert na hindi pa siya naoospital, kaya pa niyang maglakad, at malinaw pa ang kaniyang mga mata.

Si Lolo Herbert ay may isang anak na lalaki. At mula rito ay nagkaroon siya ng apat na apo, 23 apo sa tuhod, at 8 apo sa talampakan. Mayroon din umano itong isang babaeng inampon na kasalukuyang naninirahan na sa Baguio City.

Sa kaniyang edad, hindi natatakot na mamuhay nang mag-isa si Lolo Herbert. Naninirahan ito nang mag-isa sa kaniyang bahay kahit hinihikayat siya ng mga kaanak na manirahan sa kanila. Gayunman, lagi nilang binibisita ang matanda.

Imahe mula sa Municipality of Bontoc Facebook page

Sa buong mundo, ang naitalang nabubuhay na pinakamatandang tao ay si Gustav Gerneth na isinilang noong Oktubre 5 1905 sa Stettin, German Empire (ngayon ay Szczecin, Poland).

Mabuhay ang mga centenarians! Sila ang mga buhay na alaala ng ating kultura at kasaysayan.