Sa mga magulang na nakalilimot: Ilang paalala sa wastong pakikipag-usap sa mga anak
Imahe mula sa Pixabay

Mahalaga nga ba ang komunikasyon?

Ayon sa Child Development Institute (CDI), ang paraan ng pakikipag-usap ng mga magulang sa kanilang mga anak ay may malaking epekto sa kakayahan ng kanilang mga anak na makinig, matuto, at maging mabuting bata.

Kung ang mga magulang ay laging agresibo at masakit kung magsalita, ang mga anak nito ay posibleng lumaki na malayo ang loob sa kanila, matatakutin, sumasagot nang pabalang, o ang tuluyang pagsuway sa kanila.

Sa kabutihang-palad, maraming paraan upang maiwasan ang mga ganitong senaryo sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Pangunahing solusyon na rito ay ang mabuti at angkop na komunikasyon.

Gayunman, ang paraan ng ating pakikipagkomunikasyon sa kasalukuyan ay naiimpluwensiyahan ng mga makabagong teknolohiya.

Imahe mula sa Pexels

Dahil dito, malaking hamon para sa mga magulang kung paano nila pupukawin ang atensiyon ng kanilang mga anak lalo pa’t maraming bagay tulad ng mga gadgets at social media, sa pagitan nila.

Para sa mga magulang, narito ang ilang paalala kung paano marapat na makipag-usap sa mga anak nang sa gayon ay lalong mapagtibay ang relasyon ng pamilya.

Una, laging gamitin ang pangalan ng anak sa pagtawag sa kanila. Kapag kasi narinig agad ng anak na tinatawag ang kanilang pangalan ay agad nilang mararamdaman na nais mong kunin ang kanilang atensiyon. Iwasang gumamit ng “hoy”, sitsit o kaya’y masakit na bansag.

Pangalawa, mahalagang gumamit ng mga positibo at kaiga-igayang salita sa tuwing makikipag-usap sa anak. Iwasan ang mga pananalitang makapagdudulot sa kanila ng pakiramdam ng pagkapahiya, tulad ng “Ano ka ba naman?” at “Ako ang nahihiya sa pinaggagagawa mo!”

Pangatlo, laging iparinig sa kanila ang mga ekspresyong “Salamat, anak” o “I love you, anak” nang sa gayon ay gayahin nila ito at maisabuhay hanggang sa kanilang paglaki.

Imahe mula sa Pexels

Pang-apat, hayaan ang inyong mga anak na magtanong nang magtanong. Kahit bata pa sila, sikapin ding maging seryoso at tapat sa pagbibigay ng kasagutan sa kanila. Ang kanilang pagtatanong ay mainam para sila ay maging mapanuri.

Pang-lima, matutong makinig sa mga anak. Huwag pekein ang pakikinig sa kanila. Magkaroon kayo ng panahon para sa “one-on-one conversation” at isantabi muna ang paggamit ng cellphone o gadget sa mga pagkakataong gaya nito.

Kaya bitawan muna ang mga gadget at maglaan ng mas mahabang panahon para sa mga anak. May kasabihan…kung anuman ang kahantungan ng isang bata, nasa pagpapalaki ‘yan.