Salesman sa China, labis na naging emosyonal dahil hindi naisara ang business deal
Larawan mula sa Ettoday

Mahalaga sa isang young professional tulad ng salesman na maisara ang isang business deal upang maging maganda ang kanyang performance sa trabaho. Subalit paano kung ginawa mo na ang lahat ngunit hindi mo pa rin nakuha ang iyong goal?

Isang salesman sa China ang labis na naging emosyonal at halos magwala sa kalsada dahil sa hindi niya naisara ang isang business deal na kinakailangan niyang gawin kaugnay ng kanyang trabaho.

Salaysay ng salesman, inaya pa siya ng kanyang kliyente na sumama sa isang “drinking session”, at dahil nais niyang maisara ang business deal, nagpaunlak naman siya, kahit na hindi siya umiinom. Kahit na ginawa niya ito, hindi pa rin niya nakuha ang matamis na oo ng kanyang kliyente.

Dahil sa pangyayaring ito, naglupasay sa kalye ang kaawa–awang salesman habang nag-iiiyak. Dumating naman ang mga pulis upang tulungan siyang ma-contact ang kanyang pamilya, subalit lalo itong naging emosyonal at nagkuwento ng kanyang mga pinagdaraanang suliranin sa buhay.

Larawan mula sa Ettoday

Kuwento ng isang pulis:  “This young man is not a local. He came to Nanjing because of his wife. He told me that his family is not poor, but he never asked for any money from his family. Since he’s a salesperson, he was forced to drink with his clients in order to close the deal.”

Ang Nanjing ay kapital o sentro ng Jiangsu na isa sa mga probinsya sa China.

Sampung minuto ang nakalipas, dumating ang kanyang asawa at mabilis na niyakap ang salesman. Naging makabagbag–damdamin ang mga sumunod na eksena. Inalo at pinakalma ng kanyang asawa ang salesman.

Larawan mula sa Ettoday

Marami naman sa mga netizens ang naantig ang damdamin sa kuwentong ito, lalo na ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs na isinasakripisyo ang pagkakataong makapiling at makasama ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas upang makapaghanapbuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kani-kanilang pamilya.

Pinatutunayan lamang nito na sa panahon ng kab1guan, pamilya ang ating sandigan.