Panukala na dapat gamitan ng car restraint system ang mga bata sa loob ng sasakayan, isinabatas na

Imahe mula sa Carmudi

Ganap nang isang batas ang panukala na tumitiyak sa kaligtasan ng mga bata na nakasakay sa umaandar na sasakyan matapos iyong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, noon pang ika-22 ng Pebrero napirmahan ng Pangulo ang Republic Act number 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act at inilabas sa media ang kopya nito noong ika-12 ng Marso.

Ipinag-uutos ng bagong batas na dapat bigyan ng proteksiyon ang mga batang edad 12 at pababa kapag nasa loob ng umaandar na sasakyan sa pamamagitan ng child restraint system.

Ang child restraint system ay dapat angkop sa edad, tangkad at timbang ng bata upang matiyak na makauupo sila nang maayos sa loob ng sasakyan at maiwasan ang anumang injury sakali mang mabangga ang behikulong sinasakyan.

Imahe mula sa Healthy Children.org

Sa ilalim ng bagong batas ay ipinagbabawal na rin na iwanang mag-isa ang bata sa loob ng sasakyan. Hindi na rin maaari na umupo ang mga bata sa harapan ng sasakyan katabi ng driver maliban na lang kung 56 inches na ang height at kasya na sa regular na seatbelt.

Sinasabi sa bagong batas na hindi kailangang gumamit ng child restraint system sa mga kasong mas lalo lang silang malalagay sa panganib kapag gumamit niyon katulad na lang sa mga medical emergencies o dili kaya ay mayroong medical at developmental condition ang bata.

Inaatasan ng bagong batas ang Department of Trade and Industry na magtakda ng safety standards base sa United Nations Regulations sa klase ng child restraint system na maaaring gamitin dito sa bansa.

Imahe mula sa Oneida County Public Health Department

Ilang ahensiya ng pamahalaan din ang inatasan na magsagawa ng information drive hinggil sa kung paano ang tamang installation, paggamit at maintenance ng child restraint system.

Inaatasan din ang Department of Transportation na maglabas ng mga patakaran para sa kaligtasan ng mga batang sumasakay sa mga pampublikong sasakyan.

Ang lalabag sa batas ay mapapatawan ng P1,000 sa unang offense; 2,000 sa ikalawang offense at 5,000 sa ikatlong offense at suspension ng driver’s license sa loob ng isang taon.