Mga salitang ‘beautiful’, ‘pneumonia’ ang ‘America’s most misspelled words’ – Google Trends
Imahe mula sa Google Trends Twitter account

Inilathala  ngayon  ng Google Trends ang ulat kaugnay sa ‘most misspelled words’ sa bawat state sa America batay sa search results para sa phrase na ‘how to spell.’

Bilang pagpupugay sa 90th Scripps National Spelling Bee, inilabas ng Google Trends sa kanilang Twitter post ang mapa ng ‘America’s Most Misspelled Words.’

Ang naturang mapa ay naglalaman ng pinagsama-samang datos mula Enero 1 hanggang Abril 30, 2017 upang matukoy kung ano ang mga salita ng Amerikano na ‘most commonly searched’ at kung papaano ito binabaybay.

Batay sa datos, ang salitang “beautiful” ang kadalasang nami-misspell ng mga residente ng California, Minnesota, New York at Kentucky habang ang mga residente naman ng Washington, Alabama, Maine at Michigan ay nahihirapang ibaybay ang “pneumonia”.

Maliban pa sa mga salitang nabanggit, kabilang din ang mga salitang:  “schedule,” “tomorrow,” “maintenance” at “hallelujah” na hirap nilang ibaybay.

Basahin pa ang ilang mga salitang hirap na ibaybay ng mga Amerikano sa Penn Live.