Pagkonsumo ng isang itlog araw-araw, nakababawas sa panganib ng stroke
Image from Livestrong

Sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik na pinangunahan ni Dominik Alexander ng U.S. EpidStat Institute, natuklasan na ang pagkain ng isang itlog araw-araw ay nakapagpapababa sa panganib ng stroke.

Isinagawa ang pag-aaral sa pagitan ng 1982 at 2015 upang suriin ang koneksyon sa pagitan ng pagkonsumo ng itlog at coronary heart disease (gumamit ng 276,000 subjects) at stroke (gumamit ng 308,000 subjects).

Sa pagsusuri, natuklasan na bumaba ng 12 porsiyento ang panganib ng stroke samantalang wala namang nakitang epekto ang itlog sa coronary heart disease.

Ayon sa The Economic Times, sinabi ni Dominik Alexander na ang itlog ay maraming positibong katangiang nutrisyonal, kabilang na ang antioxidants, na nagpakita ng kakayahang pababain ang tinatawag na “oxidative stress” at pamamaga. Mahusay rin ang itlog na pagkunan ng protina, na may kaugnayan sa pagpapababa ng presyon ng dugo.

Si Tia M. Rains, Interim Executive Director ng Egg Nutrition Center – ang scientific research arm ng American Egg Board, ay nagsabing ang ginawang pagsusuri ay nagbigay-diin sa mga naunang pag-aaral na nagpakitang wala namang kaugnayan ang itlog sa sakit sa puso at ngayon ay nagpapahiwatig pa na ang pagkonsumo ng itlog ay may kapaki-pakinabang na epekto sa panganib na dulot ng stroke.

Ang resulta ng pagsusuri ay inilimbag sa Journal of the American College of Nutrition.