Blog

‘Bakit pa kami isinilang?’

Alas tres ng hapon…kainitan ng araw. May mga natutulog sa tabi ng kalye na tila hindi alintana ang napakatinding sinag ng nagngangalit na araw. Halos maligo na sa pawis ang mga naglalakad na tao sa […]